PAT & MAT

خاطره های جالب و خنده داری که برا PAT & MAT وجود داره

میلاد امام رضا (ع) مبارک

 

از عرش سلام سرمدی آوردند                               آیینه‎ی حُسن سرمدی آوردند

با آمدن رضا(ع) از باغ بهشت                                 یک دسته گل محمدی آوردند