PAT & MAT

خاطره های جالب و خنده داری که برا PAT & MAT وجود داره

راهنمایی برای سوال

سلام ... 

۱ راهنمایی و اونم این که به عید غدیر مربوطه