PAT & MAT

خاطره های جالب و خنده داری که برا PAT & MAT وجود داره

لنز گذاشتنPAT

امروز برای اولین بار می خواستم لنز تو چشمام بزارم. 

وای خیلی سخت بود جالب این که من که نمی تونستم بزارم 

می خندیدم و خواهرم عصبانی می شد.بالاخره بعد 

از نیم ساعت یکی شو گذاشتم. و 20 دقیقه بعد هم اون یکی.  

فردا باید برم دانشگاه و فکر کنم باید از اذان  

صبح بیدار شم. خلاصه که هیچی چشم خود آدم نمی شه.