PAT & MAT

خاطره های جالب و خنده داری که برا PAT & MAT وجود داره

پاسارگاد

 پاسارگاد

 

 فکر می کنید این عکس چیه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

زیاد فکر نکنید خودم توضیح می دم که چیه 

ترم ۲یا۳ بود که با مت تصمیم گرفتیم بریم پاسارگاد 

«یکی از رستورانای معروف شهری که درس میخونیم»  

یکی از بچه های کلاس هم با ما بود. به مت  

زنگیدم و گفتم بیا پاسارگاد من و آزاده هم میایم.  

من و آزاده زودتر رفتیم و از پاسارگاد به مت اس ام اس  

دادم اما اس ام اسام به خاطر آنتن ندادن نرسیده بود. 

مت هم یه دربست گرفته بود و رفته بود دانشگاه.  

بعد از مدتی تصمیم گرفتم برم بالا تا بلکه آنتن بده و  

بهش بزنگم. به محض اینکه رسیدم بالا مت زنگید و  

گفت: «اس ام اس می زنم جواب نمیدی ،  

بگو کلک واسم چه خابی دیدی؟» با شرمندگی و البته  

با خنده  گفتم: بیا پاسارگاد. آزاده اولین بار بود که با  

ما میومد.گفت: غذاهای اینجا چطوره؟ مت هم گفت:  

ملیحه می گفت یه بار با نامزدش اومده این جا  

مورچه مرده پخته (کپی جمله ملی)دیده.  

اما ماچیزی ندیدیم و به ظاهرتمییزه و از رستورانای  

معروف شهر.بالاخره ۳تا ساندویچ سفارش دادیم.  

ساندویچو که باز کردیم دیدیم کاهوهاش خیلی خرابه  

ما هم رو برگه نوشتیم:   

«آقا این چه وضع ساندویچه؟ با این کاهوهای کثیف  

و مانده ببین. خیلی هم گران است و کیفیت هم نداره  

ما هفته ی بعد همین موقع منتظر جوابیم». آخرشم  

امضا کردیم. و با سس هم کاهو و ظرف رو تزیین کردیم. 

«تو عکس مشخصه» البته هفته بعد  پامونو اون ورا نذاشتیم.

راستی من و مت طبق معمول شیطونی می کردیم و  

آزاده ی آروم هم فقط لبخند می زد و کلی از دست  

ما تعجب کرده بود.