PAT & MAT

خاطره های جالب و خنده داری که برا PAT & MAT وجود داره

آواز خوندن راننده

امروز یاد یکی از خاطراتم با مت افتادم که دو سه روز  

قبل از عید برامون اتفاق افتاد

از دانشگاه که اومدیم بیرون منتظر تاکسی ایستادیم. 

یه پیکان شخصی داغون ترمز کرد و من و مت و یه دختره  

سوار شدیم. یه کم که رفت پیرمرد شروع کرد به  

آواز خوندنتصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری پنجم www.pichak.net کلیک کنیداونم با لهجه ی عربی .بعضی از جاها  

صداش نازک می شد و خنده دار.ما سه تا هم که پشت بودیم  

از خنده روده بر شده بودیم تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری پنجم www.pichak.net کلیک کنیدمن گوشیمو در اوردم و  

صداشو ضبط کردم . تو همین لحظه کناری ما گوشیش زنگ خورد 

مت گفت: اِ پت آهنگ پیش زمینه هم جور شد.تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری پنجم www.pichak.net کلیک کنید

 دیگه داشتم از خنده می ترکیدم .تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری پنجم www.pichak.net کلیک کنید بعد مت گوشیشو  

در اورد و یه اهنگ بی کلام گذاشت و گفت بذار ضبطش  

خوب از آب در بیاد. وسطای ضبط کردن گوشیم زنگ خورد بعد از  

این که  قطع کردم مت بهم گفت: تو این مدت ازشون کلمات  

عربی می پرسیده و اینا هم اکثرشو بلد نبودن و احتمالا علت  

رو بدونید (عربی محلی صحبت می کرده) از مت یه کلمه پرسیده  

بود که مت انگلسسیشو گفته بود . وقتی رسیدیم سه تایی  

فقط می خندیدیم.تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری پنجم www.pichak.net کلیک کنیدکرایرو دادیم و پیاده شدیم.

الان هر وقت صدارو می ذارم و گوش می کنم کلی می خندم.تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری پنجم www.pichak.net کلیک کنید