PAT & MAT

خاطره های جالب و خنده داری که برا PAT & MAT وجود داره

عکسی مرتبط با پست قبلیم

 

سلام  

امروز که کامنتامو چک می کردم به کامنت دوست  

با معرفت و خوبم مهرداد بر خوردم که آدرس زیر رو  

برام گذاشته بود تا یه عکسی که مرتبط با پست  

قبلیم بود رو ببینم . اونقد از این عکس خوشم اومد  

و خندیدم  که دلم نیومد برا شما نذارم  

ببینید و کلی بخندید  

 

http://www.youshare.com/Guest/8c4a0f947d1f9445.gif.html