PAT & MAT

خاطره های جالب و خنده داری که برا PAT & MAT وجود داره

قهرمانی پرسپولیس در جام حذفی ۸۹ مبارک

 

پرسپولیس قهرمان می شه  

خدا می دونه که حقشه  

به لطف یزدان و بچه ها  

پرسپولیس قهرمان می شه  

پرسپولیس قهرمان می شه  

 

قهرمانی تیم عزیز و همیشه قهرمانم  

              پرسپولیس  

                   مبارک