PAT & MAT

خاطره های جالب و خنده داری که برا PAT & MAT وجود داره

عید سعید فطر مبارک

 

سرخوش آن عیدی که آن بانی نور 

در کنار کعبه بنماید ظهور  

قلبها را مهر هم عهدی زند 

از حرم بانک انالمهدی زند 

 

عید بر همگان مبارک