PAT & MAT

خاطره های جالب و خنده داری که برا PAT & MAT وجود داره

چرت و پرت گویی مت

سلام علیکم دوستان.

امروز کلاس شبکه داشتیم و شیطنت مت بدفرم گل کرده بود.

رفتیم سر کلاس و کلی شیطنت کردیم. امروز مت گفت : پت برای یکی بگم دعا می کنی؟

منم گفتم آره عزیزم بگو.

گفت: دعا کن طرف مقابلم اگه مشکل داره خدا رفعش کنه تا بیاد و ماهم از مجردی در بیایم. منم برا طرف مقابل تو دعا می کنم.

راستی امروز که سوار ماشین شدیم یاد یکی از خاطراتمون افتادم و اون اینکه یه بار تو آینه نگاه کردمو خودم رو که دیدم با تعجب گفتم اِ مت این چقد شبیه سمیه است(خواهرم) . سمیه اینجا چیکار میکنه ؟ مت در حالی که از خنده کف زمین پهن شده بود گفت این خودتی.  

پ.ن : کلا مت عشق چرت و پرت گفتنه . این حرفیم که زد فقط محض خنده بود . وگرنه خونه بابا خیلی خوش می گذره و حالا حالا ها قصد نداریم خودمونو گرفتار کنیم.