PAT & MAT

خاطره های جالب و خنده داری که برا PAT & MAT وجود داره

عید فطر مبارک

    کم کم غروب ماه خدا دیده می شود

    صدحیف زین بساط که برچیده می شود

    در این بهار رحمت و غفران و مغفرت

  خوشبخت آن کسیست که بخشیده می شود