PAT & MAT

خاطره های جالب و خنده داری که برا PAT & MAT وجود داره

تغییر نام به PAT&MAT

 

از همه ی دوستانی که به بنده لطف داشتن و وبلاگ بنده  

رو لینک کردند درخواست می کنم که تغییر نام بدند و به نام  

PAT & MAT  لینک کنند.  

شرمنده و ممنون