PAT & MAT

خاطره های جالب و خنده داری که برا PAT & MAT وجود داره

کمک به گدا

 

ترم پنجم بود . از کلاس اومدیم بیرون و رفتیم میدان  

مخابرات. تا مدرس راهی نبود اما با مت تصمیم گرفتیم

سوار تاکسی شیم یه گدایی اون ورا بود که کمک  

می خاست من کیفمو گشتم ولی پول خورد پیدا نکردم  

سوار ماشین که شدیم،کیفمو باز کردم دیدم که یه  

دویستی داشتم و به مت گفتم کاش این رو میدادم  

مت به شوخی گفت: " 200 توممممممن؟ ۲۵تومن بده "  

تو همین هنگام نزدیک بود با یه سواری تصادف کنیم. 

راننده زد رو ترمز و همه پرت شدیم جلو. تو اون لحظه  

مت بلند بلند می گفت:"یا حضرت عباستصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری پنجم www.pichak.net کلیک کنید 

همون 200تومن همون 200 تومن". هر کی تو تاکسی  

 بود زد زیر خنده. تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری پنجم www.pichak.net کلیک کنیدراننده که ازخنده داشت می ترکید   

از طرفی  بنده خدا  روش نمی شد بلند بخنده تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری پنجم www.pichak.net کلیک کنید

منم که دیگهتصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری پنجم www.pichak.net کلیک کنید